اجتماعی

اسلام بعضى چيزهاش جنبه دارویی داره

اسلام بعضى چيزهاش جنبه دارویی داره

اسلام بعضى چيزهاش جنبه دارویی داره… لازم نيست خوشت بياد ازش… مثل قصاص… مثل صيانت مرد از زن… مثل حجاب… …
دکمه بازگشت به بالا